Advokáti a personální obsazení

JUDr. Petra Langerová, Ph.D., roz. Jakešová, advokátka

Petra Jakešová

Vzdělání :

1999 - 2004  Právnická fakulta UP Olomouc, státní magisterská zkouška

2004 - 2005  Právnická fakulta UP Olomouc, vysokoškolský učitel

2005             Právnická fakulta MU Brno, rigorózní zkouška  s výborným prospěchem, udělen titul doktora práv                    

2008             advokátní zkoušky s výtečným prospěchem, zápis do seznamu advokátů České advokátní komory                   

2010             Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, státní doktorská zkouška, udělen titul Ph.D.                  

Odborná praxe :

 • Generální právní praxe v advokátní kanceláři se zaměřením zejména na trestní, správní, občanské a rodinné právo
 • Úspěšné absolvování mediačních zkoušek České advokátní komory projektu Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí - Mediace pro advokáty
 • Studijní stáž na Krajském státním zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci
 • Metodik specifického modulu – Postavení lékaře v právním systému ČR a EU projektu Právní gramotnost v medicíně (PraGraM) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, autor publikace Právní gramotnost v medicíně
 • Výuka občanského, rodinného, pracovního, trestního práva na Fakultě práva Panevropské vysoké školy, pobočky v Ostravě
 • Výuka teorie práva a správního práva na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Výuka práva na Katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Výuka práva na Katedře soudního lékařství a medicínského práva na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Výuka občanského, obchodního práva a správního práva na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Výuka práva na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
 • The John Marshall Law School Chicago, Illinois – American Law and Dispute Resolution Course
 • Fair Trials International, Young Defenders Training Programme - Nottingham University, Great Britain
 • Gender Research Foundation, Center for Reproductive Rights, Session of Women Human Rights Training, Sofia, Bulgaria
 • Spolupráce s Fair Trials International a předními zahraničními advokátními kancelářemi k zajištění práva na spravedlivý proces
 • Fair Trials International, Young European Defenders Training Programme - Fitzwilliam College, Cambridge University, Great Britain
 • Studijní pobyty ve Velké Británii, Londýn
 • Studijní pobyt v USA, Harvard, New York, Las Vegas
 • Studijní pobyt v Irsku, Dublin
 • Publikační  a přednášková činnost
anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.8 %

slušným a čestným člověkem

 

45.1 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23.1 %

celkem hlasů: 4449