Než přijdete na schůzku...

  • Schůzku s advokátem je možné si dojednat při osobní návštěvě, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím e-mailu (viz sekce Kontakt). Právní službu poskytneme nejpozději do dvou dnů od prvotního kontaktu s klientem.
  • Z důvodu delší pracovní doby je možné právní pomoc poskytnout shodného dne, kdy o ní klient požádá, případně následujícího dne, u složitějších kauz je možné poskytnutí právní pomoci s klientem alespoň započnout.
  • Již na první schůzce je vhodné, aby klient doložil veškeré relevantní listiny související s poskytovanou právní pomocí, kdy následně bude právní věc klienta s tímto projednána na osobní schůzce, kdy je možné tuto schůzku sjednat v případě nutnosti i mimo stanovenou pracovní dobu. Další osobní schůzky jsou pak sjednávány s klientem dle jeho potřeb a postupu ve věci, případně je možné využívat elektronické formy komunikace - e-mailu, datové schránky, faxu, skenování, atd. 
  • V průběhu první schůzky je klient informován o výši odměny za právní služby, kdy tato je vždy výsledkem dohody mezi klientem a advokátem a zohledňuje osobní a majetkové poměry klienta, náročnost a délku projednávané věci. Odměnu je možné hradit ve splátkách.
  • Po dohodě s klientem může být právní pomoc poskytnuta na území České republiky, případně i v zahraničí, mimo úřední hodiny, o víkendech i svátcích. Služby jsou poskytovány v českém, anglickém a německém jazyce.


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.8 %

slušným a čestným člověkem

 

45.1 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23.1 %

celkem hlasů: 4449