Odkazy

Česká advokátní komora
www.cak.cz

Notářská komora
www.nkcr.cz

Exekutorská komora
www.ekcr.cz

Katastr nemovitostí
www.katastrnemovitosti.cz

Ministerstvo spravedlnosti
www.justice.cz

Policie, Sbírka zákonů
www.mvcr.cz

Veřejná správa
www.portal.gov.cz

Obchodní rejstřík, seznam znalců a tlumočníků, insolvenční rejstřík, rejstřík trestů, adresy a kontakty na jednotlivé soudy
www.justice.czanketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.8 %

slušným a čestným člověkem

 

44.9 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23.3 %

celkem hlasů: 4522