Obchodní právo

Obchodní  a směnečné právo

  • Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související
  • Majetkové a závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek
  • Smlouvy – např. kupní, o dílo, úvěrové, leasingové – jejich uzavírání a řešení sporů z nich
  • Směnečné právo
  • Zastupování v soudních řízeních u soudů všech stupňů
  • Mediace v obchodních věcech


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.9 %

slušným a čestným člověkem

 

45.2 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

22.9 %

celkem hlasů: 4394