Obchodní právo

Obchodní  a směnečné právo

  • Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související
  • Majetkové a závazkové vztahy podnikatelů, uznání závazku, vymáhání pohledávek
  • Smlouvy – např. kupní, o dílo, úvěrové, leasingové – jejich uzavírání a řešení sporů z nich
  • Směnečné právo
  • Zastupování v soudních řízeních u soudů všech stupňů
  • Mediace v obchodních věcech


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

34.1 %

slušným a čestným člověkem

 

42.4 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23.5 %

celkem hlasů: 3308