Pracovní právo

  • Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy
  • Neplnění a porušování pracovní smlouvy
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Vznik pracovního poměru a jeho skončení
  • Výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, spory o neplatnost skončení pracovního poměru
  • Soudní, mimosoudní řešení sporů
  • Dohody o hmotné odpovědnosti – schodek na svěřených hodnotách, ztráta svěřených předmětů
  • Náhrada škody
  • Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
  • Mediace v pracovněprávních věcech


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.8 %

slušným a čestným člověkem

 

45.1 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23.1 %

celkem hlasů: 4449