Rodinné právo

  • Sporný a nesporný rozvod
  • Vypořádání společného jmění manželů, dalšího majetku mezi manžely
  • Výživné pro nezletilé, zletilé děti, spory o výživné, výživné mezi dalšími příbuznými
  • Výživné mezi manžely
  • Nároky neprovdané matky
  • Určení a popření otcovství
  • Osvojení
  • Návrhy na vydání předběžného opatření
  • Návrhy ve věci rodičovské odpovědnosti
  • Svěření dítěte do péče jiné osoby
  • Zastupování v soudním řízení
  • Mediace v rodinných věcech


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

33.8 %

slušným a čestným člověkem

 

43.2 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23 %

celkem hlasů: 3421