Rodinné právo

 • Sporný a nesporný rozvod
 • Vypořádání společného jmění manželů, dalšího majetku mezi manžely
 • Výživné pro nezletilé, zletilé děti, spory o výživné, výživné mezi dalšími příbuznými
 • Výživné mezi manžely
 • Nároky neprovdané matky
 • Určení a popření otcovství
 • Osvojení
 • Návrhy na vydání předběžného opatření
 • Návrhy ve věci rodičovské odpovědnosti
 • Svěření dítěte do péče jiné osoby
 • Zastupování v soudním řízení
 • Mediace v rodinných věcech


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.8 %

slušným a čestným člověkem

 

45.1 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

23.1 %

celkem hlasů: 4449