Správní právo

  • Přestupkové řízení, správní delikty
  • Správní řízení
  • Stavební řízení
  • Řízení o dávkách sociálního zabezpečení
  • Právní agenda obcí
  • Medicínské právo – právní odpovědnost zdravotníků, práva pacientů, pochybení zdravotnického personálu
  • Pohřební a hřbitovní právo


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

33 %

slušným a čestným člověkem

 

44.7 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

22.3 %

celkem hlasů: 3563