Trestní právo

  • Vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
  • Zastupování obviněných v přípravném řízení
  • Obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • Sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
  • Alternativní způsoby ukončení trestního řízení
  • Uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
  • Problematika mladistvých v trestním řízení
  • Problematika vazby a výkonu trestu
  • Náhrada škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání


anketa

Advokát by měl být především

dobrým právníkem

 

31.9 %

slušným a čestným člověkem

 

45.2 %

profesionálem chránícím zájmy klienta

 

22.9 %

celkem hlasů: 4342